Звертаємо Вашу увагу, що придбання холодної зброї та мисливських номерних ножів можливе виключно згідно чинних Законодавчих Актів України.

У нашій Категорії (компаній, що мають Ліцензію МВС України) ми керуємося :

1. Наказ N 622 від 21.08.98 ( Редакція від 16.02.2016 ).

2. Постанова від 2 грудня 2015 р. № 1000.

Постанова від 2 грудня 2015 р. № 1000.

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу"

між іншим, вказує:

.....

12. Господарська діяльність з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами провадиться з дотриманням таких вимог:

...

2) зброя, газові пістолети, револьвери, пристрої вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), продаються на підставі дозволів на їх придбання, мисливські ножі - на підставі дозволу на право зберігання і носіння зброї або дозволу на право придбання холодної зброї, паспорта громадянина або документа, який засвідчує особу, газові балончики - громадянам, які досягли 18-річного віку, за наявності паспорта.

Для яких протреб може бути придбана холодна зброя.

Наказ N 622 9.1.

Вогнепальна, пневматична та холодна зброя і бойові припаси до неї, пристрої та патрони до них міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Національним банком України, підприємствами, установами, організаціями можуть придбаватися для: { Абзац перший пункту 9.1 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

- озброєння особового складу охорони, а також окремих осіб, яким за родом служби законом дозволено носіння вогнепальної зброї, пневматичної та холодної зброї, пристроїв; { Абзац другий пункту 9.1 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

- науково-дослідних потреб;

- навчальних потреб (забезпечення допризовної військової і спеціальної підготовки);

- спортивних потреб;

- промислового та любительського полювання;

- захисту життя, здоров'я та майна громадян;

- використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах;

- експонування в музеях та виставках;

- колекціонування. (с)

Що треба для одержання Дозволу на придбання зброї.

Наказ N 622

......

12.2. Для одержання громадянами в органах внутрішніх справ дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї громадянами подаються такі документи: { Абзац перший пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

- заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

- заповнена картка-заява (додаток 13);

- медична довідка (крім охолощеної зброї); { Абзац четвертий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

- довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім охолощеної зброї); { Абзац п'ятий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

- платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

- копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України. { Абзац сьомий пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв оформляються, переоформляються після проведення органами внутрішніх справ у встановленому порядку перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати один місяць, щодо відсутності обставин, визначених у пункті 5.1 глави 5 розділу I цієї Інструкції, та достовірності документів, які подані для отримання, перереєстрації зазначених дозволів. { Абзац дев'ятий пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Якщо громадянин, який звертається до органу внутрішніх справ для оформлення дозволу на придбання зброї, пристрою, вже має у власності чи у користуванні зброю, пристрій, він надає копію дозволу на зберігання цієї зброї, пристрою, а документи (довідки), які були подані при отриманні дозволу на придбання, зберігання (перереєстрації), є дійсними, повторно не оформляються, власник подає їх копії. { Абзац десятий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

.....

12.4. Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, основні частини зброї, охолощена, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння. { Пункт 12.4 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 } (с)

Якщо Ви є громадянином іноземної держави, ця інформація для Вас.

3.

2.3.1.

......

придбання в Україні та перевезення через митний кордон України (за 5 днів до перевезення) вогнепальної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них іноземцями за погодженням з іноземними дипломатичними представництвами країн, громадянами яких вони є, перевезення ними через митний кордон України, транзит через територію України вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї для участі в змаганнях здійснюються за клопотанням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, а з метою полювання - на конкретно визначений уповноваженим на це органом строк; { Абзац третій підпункту 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 } (с)

Віднесення виробів до категорій суто холодної зброї або мисливських номерних ножів у компетенції ДНДЕКЦ МВС України.