Выставка-шоу Стальная грань

Наказ МВС України № 622 від 21.08.98

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за № 637/3077

 

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,  придбання, зберігання, обліку, перевезення та  використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв    вітчизняного  виробництва  для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів,  а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N  292 ( z0297-99 ) від 13.04.99, N  615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002, N  806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004, N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004, N  301 ( z0775-08 ) від 17.06.2008 }
{ У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування "ГУМВС України в Криму,  ГУДСБЕЗ, ГУВ та МТЗ, УДАІ, ЕКУ,  Управління   дізнання, Головному управлінні військового та  матеріально-технічного забезпечення"  замінено найменуваннями  "ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, ДДСБЕЗ,  ДРЗ,  ГУДАІ, ДНДЕКЦ, Відділ   дізнання,  Департаменті         ресурсного   забезпечення",   а  слова  "Управління внутрішніх справ на транспорті, УВСТ, Відділ спецміліції МВС України"  у різних відмінках виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 }
{ У  тексті  наказу  та  в  тексті  Інструкції  найменування "відділ дозвільної системи, Головне управління адміністративної служби міліції"  у відповідних відмінках замінено найменуваннями  "управління дозвільної системи та ліцензування, Департамент громадської безпеки"  у відповідних  відмінках, а абревіатури "ГУАСМ, ГУКР, ГУДАІ, ГУДСО" - абревіатурами  "УДГБ, ДКР, ДДАІ, ДДСО"  згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ  N 806  ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }
{ У  наказі  слова  "галузевих  служб"  замінено  словами "структурних підрозділів" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

Відповідно до  Закону  України  "Про  міліцію"  (  565-12  ), постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.  N  576 (  576-92-п  ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом   Президента  України  від  17  жовтня  2000  року  N  1138 (  1138/2000  )  "Про  Положення про Міністерство внутрішніх справ України",  Постанови  Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. "Про  право  власності  на  окремі  види  майна"  (  2471-12  ) із доповненнями  до неї від 22 квітня 1993 р. ( 3131-12 ) та 24 січня 1995  р.  (  19/95-ВР  ),  а  також  у  зв'язку з прийняттям інших нормативних    актів    по   лінії   служби   дозвільної   системи

Н А К А З У Ю: Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МВС N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004 )

1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, зберігання,  обліку,  перевезення  та  використання  вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,  а також боєприпасів  до  зброї  та вибухових матеріалів (додається).
2.   Встановити   відповідальність   структурних  підрозділів Апарату міністерства: 
2.1. УДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за: 

- забезпечення контролю  за  дотриманням  порядку  на  об'єктах дозвільної   системи  із  вогнепальною,  пневматичною  і  холодною зброєю,  а також боєприпасами до зброї та вибуховими  матеріалами;

- здійснення   заходів   щодо  їх  забезпечення  надійними  засобами охоронно-пожежної сигналізації; 

- посилення контролю за додержанням порядку виготовлення,  придбання,  обліку,  зберігання, охорони та використання предметів і матеріалів,  на які поширюється дозвільна система; 

- дотримання правил вилучення,  приймання,  обліку і зберігання вилученої,  добровільно  зданої  та  знайденої  зброї,  а також її передачу до чергових частин органів внутрішніх справ;

- створення та регулярне  поповнення в кожній черговій частині картотек власників вогнепальної,  пневматичної   і   холодної   зброї;  

- забезпечення систематичного   професійного   навчання   працівників  дозвільної системи;    координацію    діяльності    структурних   підрозділів міністерства на цій ділянці роботи.     

2.2. ДКР, ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГУКП МВС України за:      

- організацію постійної  взаємодії оперативних служб у роботі з оперативного пошуку зброї,  боєприпасів і вибухових матеріалів, що незаконно  зберігаються,  використовуються  та  раніше  викрадені;
- спрямування діяльності  негласних  працівників,  у  тому  числі  в місцях позбавлення волі, спецустановах міліції, на виявлення осіб, які мають намір незаконно  придбати  зброю, проведення  щодо  них кваліфікованих оперативно-розшукових заходів.      

2.3. ГСУ, Відділ дізнання МВС України за:      

- своєчасне і    якісне   розслідування   кримінальних   справ, пов'язаних  з   крадіжками   зброї,   боєприпасів   та   вибухових матеріалів,  в  також  незаконним  їх  володінням,  зберіганням  і носінням; 

- недопущення випадків необгрунтованого припинення  таких справ    і   звільнення   підозрюваних   осіб   від   кримінальної відповідальності.      

2.4. ДНДЕКЦ, УДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за:     

- взяття на облік експериментально відстріляних куль  та  гільз вилученої,  добровільно  зданої  та  знайденої  зброї,  відомчої і службово-штатної зброї,  що зберігається  та  використовується на об'єктах дозвільної системи,  а також нарізної зброї, що перебуває у  власності   громадян;   створення   державної   кулегільзотеки;

- зберігання відстріляних гільз та куль.      

2.5. ДРЗ МВС України за:     

- виконання роботи   щодо   обліку,   зберігання,  знищення  чи реалізації  вилученої,  добровільно  зданої  та  знайденої  зброї;
- проведення   інвентаризації  такої  зброї  на  складах  управлінь, відділів   матеріально-технічного  забезпечення  ГУМВС  України  в Автономній  Республіці  Крим,  м.  Києві,  Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі, УМВСТ та у відділі спецміліції;     

- виготовлення   бланків   дозволів,   які  підлягають  захисту голографічними елементами, та забезпечення ними органів внутрішніх справ.  (  Пункт  2.5 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 )      

2.6. Головного штабу МВС України за:     

- забезпечення приймання,  зберігання  та   охорони   черговими частинами,   міськрайлінорганами   внутрішніх   справ   вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї у відповідності  з  вимогами пунктів  4.8.6.7 - 4.8.6.8.5 Інструкції,  затвердженої наказом МВС України N 485-92 року; 

- ведення в кожній черговій частині картотек власників  вогнепальної,  пневматичної,  холодної  зброї,  з метою своєчасної перевірки громадян,  затриманих за різні правопорушення
та орієнтування чергових нарядів міліції при виїзді їх на побутові конфлікти та за заявами про злочини.      

2.7. УМВС України на транспорті за:      

- проведення спільно  з  адміністраціями  залізниць  і   портів обстежень  об'єктів дозвільної системи зі зброєю,  боєприпасами та вибуховими матеріалами, постійних перевірок громадян, які мають до них  доступ; 

- забезпечення  активної  роботи  служби  догляду щодо вилучення  вогнепальної  зброї  та   боєприпасів,   що   незаконно перевозяться.      

2.8. ДДАІ МВС України за:      

- організацію контролю   за  перевезенням  вогнепальної  зброї, вибухових матеріалів та  інших  небезпечних  вантажів; 

- проведення техогляду  автотранспортних  засобів,  що  використовуються для їх перевезення,  погодження  видачі  дозволів  на   перевезення   цих вантажів  та здійснення заходів щодо заборони використання для цих потреб несправних та непристосованих автомобілів.      

2.9. ДДСО МВС України за:      

- забезпечення засобами   охоронної    сигналізації    об'єктів дозвільної   системи,   укомплектування  підрозділів  воєнізованої охорони особовим складом,  спроможним за своїми діловими  якостями та станом здоров'я забезпечити надійну охорону цих об'єктів.  (   Пункт  2.10  виключено  на  підставі  Наказу  МВС  N  806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 )
 

3.  Начальникам  ГУМВС  України в Автономній Республіці Крим, м.Києві,    Київській    області,   УМВС   України   в   областях, м.Севастополі, на транспорті, відділу спецміліції МВС України:  3.1. Контроль за роботою із здійснення дозвільної системи  та координації  зусиль  усіх  служб  міліції  з  питань запобігання і усунення  порушень  правил   виготовлення,   ремонту,    придбання, зберігання,   обліку,   охорони,   перевезення   та   використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів та запобігання їх крадіжкам і використанню зі злочинною метою покласти на заступників  начальників  ГУМВС,  УМВС України - начальників міліції громадської безпеки.      

3.2. У місячний строк організувати вивчення  цієї  Інструкції працівниками, які забезпечують дозвільну систему, особовим складом адміністративної служби міліції,  оперативних  служб,  підрозділів Державної служби охорони і державної пожежної охорони та слідчими. Прийняти від них заліки щодо знання вимог Інструкції.      У системі службової підготовки систематично провадити заняття з навчання організації роботи і контролю за  об'єктами  дозвільної системи, вивчення законодавства, наказів та інструкцій МВС України з цих питань.      

3.3. Усю   бланкову  продукцію  привести  у  відповідність  з додатками до  Інструкції  та  забезпечити  нею  органи  внутрішніх справ.      

3.4. Ретельно розібратися зі станом технічного  укріплення  і охорони  об'єктів  дозвільної  системи,  забезпечити обладнання їх охоронно-пожежною сигналізацією  та  хімічними  засобами  захисту. Категорично заборонити функціонування об'єктів,  де не забезпечена надійна охорона  вогнепальної,  пневматичної,  холодної  зброї,  а також   боєприпасів  до  зброї  і  вибухових  матеріалів,  на  які поширюється дозвільна система.      

3.5. Зажадати від усіх працівників, на яких покладені функції із забезпечення дозвільної системи,  якісного обстеження  об'єктів дозвільної системи,  своєчасного виявлення і вилучення мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до зброї  в  осіб,  які порушують порядок їх зберігання,  реєстрації, використання або систематично  допускають  порушення  громадського порядку, зловживають спиртними напоями або психічно хворі.      

3.6. Підвищити вимоги  до  керівників  підприємств,  установ, організацій,   закладів   освіти,  що  використовують  предмети  і матеріали, на які поширюється дозвільна система, щодо забезпечення їх   надійного   зберігання,   недопущення   використання   не  за призначенням та зі злочинною метою.  Про стан збереження предметів і  матеріалів на об'єктах дозвільної системи регулярно інформувати органи виконавчої влади.      

3.7. Вжити     заходів    до    вдосконалення    оперативного обслуговування об'єктів дозвільної системи.      

3.8. Провадити  службові  розслідування  за  кожним  випадком крадіжки вогнепальної зброї,  боєприпасів до неї,  пневматичної та холодної  зброї,  вибухових  матеріалів,  що перебувають на обліку органів  внутрішніх  справ,  а   також   надзвичайних   подій   із застосуванням  вказаних  підконтрольних  предметів,  встановлювати причини й умови,  які сприяли вчиненню таких  злочинів  та  подій. Висновки  службових  розслідувань  за такими фактами направляти до УДГБ МВС України у двотижневий строк.      

3.9. Разом  з  органами  виконавчої  влади  та  зацікавленими відомствами провести широку роботу серед населення  з  роз'яснення нормативних актів, що регламентують порядок придбання, зберігання, обліку,  перевезення та використання,  реєстрації (перереєстрації) вогнепальної зброї,  боєприпасів до неї,  пневматичної та холодної зброї,  вибухових матеріалів,  які підпадають під  дію  дозвільної системи  органів  внутрішніх  справ,  а  також  законодавства  про відповідальність  за  його  порушення,  використовуючи  можливості преси, радіо, телебачення.      

3.10.   До   кінця   1998  року  в  межах  граничної  штатної чисельності   ГУМВС,   УМВС  та  наявної  чисельності  підрозділів дозвільної    системи    створити    в    управліннях,    відділах адміністративних    підрозділів    міліції   відділи,   відділення дозвільної  системи  та ввести в кожному міськрайоргані внутрішніх справ  посади  інспекторів  (старших)  служби  дозвільної системи. ( Пункт  3.10  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 )      

3.11. Для  прийому   громадян,   представників   підприємств, установ і організацій,  що звертаються з питань дозвільної системи в ГУМВС,  УМВС,  міськрайоргани внутрішніх справ,  виділити окремі службові  кабінети,  обладнати їх охоронно-пожежною сигналізацією. При  вході до службового кабінету працівника підрозділу дозвільної системи  обладнати  стенд  із  зразками  документів, потрібних для одержання  різних  видів  дозволів, витягами із законодавчих актів про  відповідальність  за  порушення  правил дозвільної системи, а також  прізвищами,  іменами  та  по  батькові  посадових осіб МВС, ГУМВС,  УМВС,  відповідальних  за  організацію  роботи підрозділів дозвільної системи. ( Пункт  3.11  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 )      

3.12. Про  результати  роботи  по  лінії  дозвільної  системи щорічно доповідати УДГБ МВС України до 5 січня та 5 липня  згідно з додатком.

4. Ректору  Національної  академії  внутрішніх справ України, інших вищих закладів  освіти  МВС  України  включити  до  програми навчання курсантів та слухачів вивчення цієї Інструкції.      

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного  управління  адміністративної служби міліції МВС України генерал-майора міліції Білоконя М.В.      

6. Вважати такими,  що втратили чинність,  накази МВС України від 25.03.93 N 164 ( z0051-93 ),  від 28.04.95 N 265 ( z0146-95 ), від 10.06.95 N 372 ( z0191-95 ), від 03.09.96 N 635 ( z0514-96 ).


В.о.Міністра
 генерал-лейтенант міліції                             Л.В.Бородич